Rekvizitai

Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“

Įmonės kodas 190457163

D. Poškos g. 26,  72298, Tauragė

Tel. (8 446) 61575

Centro vykdoma veikla

Centro buveinė  – D. Poškos g. 26, Tauragė

Centro Globos centras – D. Poškos g. 26, Tauragė

Centro Paramos šeimai skyrius  – K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Centro Nakvynės namai – Dvaro g. 24, Taurų k., Tauragės r. sav.

 

Centro veiklos klausimais –  tel. (8 446) 61575, (8 446) 72 280
Dėl socialinės pagalbos namuose skyrimo – tel. (8 446) 52 008
Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo – tel. (8 446) 52 123
Dėl transporto paslaugų skyrimo – tel. (8 446) 72 280
Dėl pagalbos skyrimo socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms – tel. (8 446) 52 123
Dėl paramos maisto produktais skyrimo ir laikino apnakvindinimo – tel. (8 446) 52 123
Dėl socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo paslaugų –tel. (8 446) 71 580, (8 446) 71473
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo – tel. (8 446) 72 280

Administracija
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Direktorė Lina Baziliauskienė (8 446) 61575
(8 685) 29845
l.baziliauskiene@saltinelio.lt
Direktoriaus pavaduotoja
soc. reikalams
Jolanta Paulauskytė-
Juškienė
(8 446) 61575
(8 657) 97 438
j.paulauskyte.juskiene@saltinelio.lt

Vyr. buhalterė Danguolė Gavėnienė (8 446) 61 583

d.gaveniene@saltinelio.lt

Buhalterė Regina Jankauskienė (8 446) 52039 regina.jankauskiene@taurage.lt
Psichologė Doloresa Sergejevienė (8 446) 71089 d.sergejeviene@gmail.com
Sekretorė Inga Petkienė (8 446) 72280 ingapetkiene@gmail.com


Bendrasis skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Personalo specialistė/
Projektų vadovė
Odeta Petrikienė (8 446) 61575 o.ozgirdaite@saltinelio.lt

Ūkio dalies specialistė Dalia Bogdan d.bogdan@saltinelio.lt

Viešųjų pirkimų specialistė Inga Kotovienė (8 609) 19665

i.kotoviene@saltinelio.lt

Sandėlininkė Rima Bajorinienė saltinelio.sandelys@gmail.com

Vairuotojas Stasys Petreikis (8 656) 34211
Vairuotojas Ričardas Balseris (8 652) 37036


Paramos šeimai skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas

Vyr. socialinė darbuotoja Jolita Vaišvilaitė (8 446) 71473 jolitavaisvilaite.seimoscentras@gmail.com
Vyr. socialinė darbuotoja
(vaiko priežiūros atostogos)
Justina Balčiūnaitienė (8 446) 52123 justina.balciunaitiene@gmail.com

Pagalbos tarnybos vadovė Lina Valantinaitė (8 446) 52008 lina.valantin@gmail.com
Atvejo vadybininkė
(vaiko priežiūros atostogos)
Ieva Ambrozaitė (8 446) 71473
8 619 23820
ieva.ambrozaite.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Jurgita Baltutienė (8 446) 41432
8 619 15110
jurgitabaltutiene.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Meritana Jokšaitė (8 446) 41433
8 619 52770
meritanajoksaite.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Lina Kučinskienė (8 446) 41433
(8 619) 23820
lina.kucinskiene.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Vija Kvederė (8 446) 41432
8 619 27212
vijakvedere.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Giedrė Petrošiutė-
Sadauskienė
(8 446) 41433
8 680 27516
sadauskienegiedre.spc@gmail.com
Atvejo vadybininkė Dalia Vaišviliene (8 446) 41433
8 610 96617
daliavaisviliene.spc@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Antanavičienė (8 446) 71580
8 655 65919
s.antanaviciene7@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Janina Barčienė (8 446) 71473
(8 655) 65914
janinabarciene.spc@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Dadūrė (8 446) 71473
8 655 65913
sandradadure.spc@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Jučienė (8 446) 71580
8 655 65912
sandrajuciene.spc@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Monika Kisnėriūtė (8 446) 71580
8 676 90485
mnkkisneriute@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Eglė Rukienė (8 446) 71473
8 682 97557
eglerukienespc@gmail.com
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis
(vaiko priežiūros atostogos)
Gina Šileikienė
Socialinė darbuotoja dirbanti su socialinę riziką
patiriančiais asmenimis
Kristina Laurinskaitė (8 446) 52123 astra19ster@gmail.com
Kompensacinės technikos specialistė Rasa Piečienė (8 446) 52123
Lankomosios priežiūros darbuotojai


Nakvynės namai
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Nakvynės namų vadovė Irina Janutienė 8 655 61618 irinajanutiene@gmail.com
Socialinio darbuotojo padėjėjai 8 655 61618


Globos centras
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Soc. darbuotoja atliekanti globos
centro koordinatorės funkcijas
Aušra Partsvania (8 670) 98 778 globoscentras@saltinelio.lt

Atestuota GIMK
socialinė darbuotoja
Rima Jocytė (8 673) 03629 gimk.taurage@gmail.com

Atestuota GIMK
socialinė darbuotoja
Rita Majauskienė (8 673) 03629 gimk.taurage@gmail.com


Vaiko globos skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
03 šeimyna
Socialinė darbuotoja Gedvida Levickienė (8 620) 43674 03seimyna@gmail.com

04 šeimyna
Socialinė darbuotoja Irena Biknerienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Sigita Butkuvienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Jolanta Pukelienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
05 šeimyna
Socialinė darbuotoja Danutė Abromavičienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Meilutė Lukošienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Zita Vaišvilienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com