Direktorė
Lina Baziliauskienė

Direktorė
Lina Baziliauskienė
Tel. (8 446) 61 575
Mob. (8 685) 29845
El.p. l.baziliauskiene@saltinelio.lt


Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Jolanta Paulauskytė-Juškienė
Mob. (8 657) 97 438
El.p. j.paulauskyte.juskiene@saltinelio.lt


Ūkio dalies specialistė
Inga Kotovienė
Mob. (8 673) 36 346
El.p. i.kotoviene@saltinelio.lt


Vyr. buhalterė
Danguolė Gavėnienė
Tel. (8 446) 61 583
El.p. d.gaveniene@saltinelio.lt


Projektų vadovė
Odeta Petrikienė
Tel. (8 446) 61 575
El.p. o.ozgirdaite@saltinelio.lt


Sekretorė

Veronika Benėtė ( vaiko priežiūros atostogos )
Tel. (8 446) 61 575
El.p. v.benete@saltinelio.lt


Globos centro koordinatorė
Aušra Partsvania
Tel. (8 670) 98 778
El.p. globoscentras@saltinelio.lt


Dietistė
Dalia Bogdan
El.p. d.bogdan@saltinelio.lt


Šeimos gerovės centras “Šaltinėlis”

 D. Poškos g. 26, Tauragė 72298

03 šeimyna tel. (8 620) 43674


04 šeimyna tel. (8 607) 98826


05 šeimyna tel. (8 607) 99049