Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms vengiant tiesioginio kontakto, nuo 2020 m. kovo 16 d.

prašome nesilankyti įstaigoje ir kreiptis el. paštu arba telefonu 8 (446) 1575.

PRANEŠIMAS  APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR  REORGANIZAVIMĄ

 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-418, „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės socialinių paslaugų centrą“ nuspręsta reorganizuoti biudžetinę įstaigą Tauragės socialinių paslaugų centrą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“.

 

REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME

DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

 1. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“:
  • buveinės adresas: D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė.
  • juridinio asmens kodas 190457163;
  • teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga;
  • registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.
 2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Tauragės socialinių paslaugų centras:
  • buveinės adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė;
  • juridinio asmens kodas 179880456;
  • teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga;
  • registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

 1. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą ir kokybiškų socialinių paslaugų Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimą.
 2. Reorganizavimo būdas – Tauragės socialinių paslaugų centro prijungimas prie Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“.

   

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSENYS JURIDINIAI ASMENYS

 

 1. Po reorganizavimo veiksianti ir Tauragės socialinių paslaugų centro funkcijas, nustatytas Tauragės socialinių paslaugų centro nuostatuose, patvirtintuose Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-302 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio Žygaičių bendruomenės centro panaikinimo, Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, vykdysianti biudžetinė įstaiga – Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“:
  • buveinės adresas: D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė.
  • juridinio asmens kodas 190457163;
  • teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga;
  • registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.
 2. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.
 3. Reorganizuojama įstaiga veiklą baigs 2020 m. kovo 29 d.

 

Viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

 

Reorganizavimo sąlygos

Po reorganizavimo tęsiančios įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ nuostatai

Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ praėjusių trejų metų metinių ataskaitų rinkiniai

Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai

Sausio 13-ąją kartu su visa Lietuva Tauragė pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą
2012.01.13
Gruodžio mėnesį globotiniai dalyvavo Kalėdinėse žaidynėse Alytuje.
2019.12.20
Globotiniai per Kalėdų atostogas važiavo į Šilalės baseiną.
2019.12.19
Kalėdų laikotarpiu globotiniai aplankė Lauksargių senelių globos namus
2019.12
„Kalėdinės vaikų svajonės“
2019.12
Gruodžio 10 dieną globotiniai lankėsi Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, kur gamino vainikus.
2019.12.10
Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ Kalėdų eglutė
2019.12.01
Bėgimas karių dienai paminėti
2019.11.17
Pyrago diena 2019
2019.11.08
2019 m. lapkričio 30 d. bendruomenės išvyka į Šiaulių dramos teatrą.
2019.10.30
Maisto banko akcija
2019.10.25 - 26
Jurbarko krašto šaulių įkūrimo 100-mečio šventė
2019.10.19
Globotiniai entuziastingai griebė lapus, kad aplinka būtų dar gražesnė ir tvarkingesnė.
2019.10.15
Rudens pramogos
2019.10.15
Kelionė į Vilnių
2019.10.12
“Mes už šviesą 2019”
2019.10.11
Akcija „ŽvejOK“
2019.10.05
Šventė
2019.09.20
Bibliotekoje
2019.09.18
Dviračių Žygis`19
2019.09.10
Mokslo ir žinių gatvė
2019.09.02
Archyvas