Lapų griebimas

2018 m. lapkričio 2 d.  vaikų globos namų teritorijoje vyko rudeninė aplinkos sutvarkymo diena, globotiniai kartu su darbuotojais grėbė pernykščius lapus, rinko vėjo nulaužytas šakas, šlavė takelius, kad aplinka būtų dar gražesnė ir tvarkingesnė.